Betalen/Payment/Zahlung IBW 2024

Betaling IBW 2024

Even een bericht van de organisatie.

Bij het inschrijven voor het IBW 2024 ga je akkoord dat we je gegevens mogen gebruiken voor de inschrijving. Je geeft een eigen verklaring af zoals we deze bij deelname aan evenementen gebruiken.
De verklaring is GEEN MACHTIGING voor het incasseren van het verschuldigde bedrag. Het banknummer dat je opgeeft is ter controle bij ontvangst van je betaling.

Je inschrijving is definitief na ontvangst van je bijdrage. Zodra het bedrag van je rekening is afgeschreven is je inschrijving definitief. Je ontvangt hierover geen bericht van de organisatie.
Het bedrag dat je bij de aanmelding dient te voldoen graag zelf overmaken op NL95INGB0004164266.
Voor betaling vanuit het buitenland ben je nodig dat de rekening op naam staat van de Algemene Buggy Club met als adres Hoofdweg 47, 9945PB Wagenborgen.

Contribution IBW2024

A message from the organization.
When registering for IBW 2024, you agree that we may use your data for registration. You provide a statement similar to the one we use for participation in events.
The statement is NOT AN AUTHORIZATION for collecting the amount due. The bank account you provide is for verification upon receipt of your payment.

Your registration is final upon receipt of your contribution. Once the amount has been debited from your account, your registration is confirmed. You will not receive a notification from the organization regarding this.
Please transfer the amount due for registration to NL95INGB0004164266.
For payments from abroad, it is necessary for the account to be in the name of the Algemene Buggy Club with the address Hoofdweg 47, 9945PB Wagenborgen.

Beitrag IBW2024

Eine Nachricht von der Organisation.
Bei der Anmeldung für die IBW 2024 stimmst du zu, dass wir deine Daten für die Anmeldung verwenden dürfen. Du gibst eine eigene Erklärung ab, wie wir sie bei der Teilnahme an Veranstaltungen verwenden.
Die Erklärung ist KEINE Ermächtigung zum Einziehen des fälligen Betrags. Die Bankverbindung, die du angibst, dient zur Überprüfung beim Eingang deiner Zahlung.

Deine Anmeldung ist endgültig nach Erhalt deines Beitrags. Sobald der Betrag von deinem Konto abgebucht wurde, ist deine Anmeldung verbindlich. Du erhältst keine Nachricht von der Organisation darüber.
Bitte überweise den Betrag, den du bei der Anmeldung zu zahlen hast, selbst auf NL95INGB0004164266.

Für Zahlungen aus dem Ausland ist es erforderlich, dass das Konto auf den Namen des Algemene Buggy Club mit der Adresse Hoofdweg 47, 9945PB Wagenborgen lautet.